แนวโน้มการท่องเที่ยวต่างประเทศที่เปลี่ยนไปหลังจบวิกฤตโควิด

  • 5 ตอบ
  • 260 อ่าน
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันหลายอย่าง เช่น จากเดิมเคยนั่งทำงานที่ออฟฟิศ เปลี่ยนมาเป็น Work From Home จากชีวิตปกติเคยที่ได้ท่องเที่ยวด้วยสองเท้า กลายมาเป็นท่องโลกอินเทอร์เน็ตด้วยปลายนิ้วแทน ชีวิตช่วงนี้จึงกลายเป็นชีวิตที่ถูกขังในกรอบสี่เหลี่ยม ไม่ได้พบเจอโลกภายนอก ทำได้เพียงรอวันจัดทริปเที่ยวออกเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ เพราะถึงตอนนั้นจะเที่ยวที่ไหน เที่ยวเมืองไทย หรือเที่ยวต่างประเทศก็ไปได้ทั้งนั้นไม่มีเกี่ยง

ถึงแม้ว่าในอนาคตโรคโควิด -19 จะหายไป แต่รูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบการท่องเที่ยวย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน ทั้งภาคธุรกิจ อย่างผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอย่างสายการบินหรือโรงแรม อาจมีการปรับปรุงการให้บริการโดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพมากขึ้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวเอง ปัจจัยในการจัดทริปเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่างประเทศ

ทิศทางการท่องเที่ยวต่างประเทศในวันที่นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป
สำหรับใครที่มีความต้องการอยากเที่ยวต่างประเทศ ในอนาคตอาจมีแนวโน้มการปรับตัวทั้งทางภาครัฐและนักท่องเที่ยว โดยในส่วนของภาครัฐอาจมีการทำหนังสือเดินทางเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะ (Heath digital passport) เพื่อตรวจสอบสุขภาพก่อนการเดินทาง ภายใต้แนวคิด FTT หรือ Fit to Traveling ซึ่งนักท่องเที่ยวเองต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง นอกจากนี้การท่องเที่ยวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต้องทำการบ้านมากขึ้น ทั้งในเรื่องสถานที่และการเดินทางที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น โดยในอนาคตสิ่งนักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศมีดังนี้

ความสะอาดต้องมาก่อน
หลังจากการใช้ชีวิตด้วยการรักษาความสะอาด ปลอดเชื้อโรคมาหลายเดือน ความใส่ใจเรื่องเชื้อโรคจะกลายเป็น New Normal ผู้คนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติ การท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากความสะอาด ปลอดภัยเชื้อโรคเป็นลำดับแรก โดยพิจารณาจากระบบการทำความสะอาด มาตราการการดูแลแขก เป็นต้น

ซึ่งในกรณีระบบการดูแลความสะอาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Omer Rabin กรรมการบริษัทซอฟต์แวร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวหลังจบวิกฤตโรคโควิด โดยยกตัวอย่างระบบการจัดการความสะอาดภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้ดังนี้

ระบบการดูแลความสะอาดในที่พักมีหลายองค์ประกอบร่วมกัน ตั้งแต่ การเว้นระยะการเข้าพัก จากปกตินักท่องเที่ยวสามารถพักต่อกันได้ วันต่อวัน ต้องเปลี่ยนเป็นการเว้นระยะการเข้าพักให้นานขึ้น (เปลี่ยนจากแขกคนเดิมเช็คเอาท์ตอนเที่ยง แขกคนใหม่เช็คอินบ่ายสอง เป็นแขกคนใหม่สามารถเข้าพักได้ในเก้าโมงเช้าวันถัดไป เพื่อให้มีเวลาให้การฆ่าเชื้อโรค) หรือ การใช้แอพพลิเคชั่นในการดำเนินงานทั้งการจ่ายเงิน รับสลิป การเปิดปิดประตูห้องเพื่อลดการสัมผัส เป็นต้น

ความแออัดต้องลดลง
จากอดีตนักท่องเที่ยวต่างต้องการไปสถานที่สำคัญ สถานที่มีชื่อเสียง ถึงแม้จะต้องเผชิญกับเพื่อนนักเดินทางจำนวนมากก็ตาม แต่ในอนาคตสถานที่เหล่านี้ อาจไม่อยู่ในตัวเลือกของนักเที่ยวอีกต่อไป การหลีกเลี่ยงเพื่อเผชิญกับผู้คนจำนวนมาก เป็นความเคยชินจากการรักษาระยะห่างในสังคม ซึ่งอาจเกิดกับการท่องเที่ยวในอนาคต เมื่อการรักษาระยะห่างกลายเป็น เรื่องที่จำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมก็อาจไม่จะนิยมอีกต่อไป

เมื่อสถานที่ยอดนิยมกลายเป็นเป้าหมายรอง สถานที่ท่องเที่ยวภายในเมือง การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะลดลงน้อยลง ส่วนการท่องเที่ยวแบบสำรวจธรรมชาติอย่างเช่น การเดินป่า ปีนเขา การดำนำลึก จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้เป็นการท่องเที่ยวที่มีผู้คนจำนวนไม่มาก ทำให้ความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บจะลดน้อยตามไปด้วย

ท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น
หลังจากจบวิกฤตโควิดการหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าเป็นระยะเวลานาน เป็นเรื่องสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงจากเจ็บป่วย ดังนั้นรูปแบบในการท่องเที่ยวต่างประเทศจึงเปลี่ยนแปลงไป การเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์จะลดน้อยลง นักท่องเที่ยวจะหันมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น หรือหากเที่ยวเป็นกลุ่มเพื่อนก็จำกัดจำนวนให้น้อยลง เหลือแค่เพียงคนใกล้ตัวเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค

สำหรับการเดินทางด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญคือการวางแผน ตั้งแต่การเลือกจำนวนเพื่อนร่วมทาง อยากติสท์สะพายเป้เที่ยวคนเดียว หรือไปกับกลุ่มเพื่อนรู้ใจ จะไปเที่ยวธรรมชาติหรือไปเที่ยวเมือง ต้องศึกษาวางแผนให้ดีก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลัง เช่น การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ, เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้ในการเปิด Roaming, การเตรียมพร้อมหากพาสปอร์ตหาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ในอดีตเป็นหน้าที่ของทัวร์เป็นผู้ดูแล แต่ถ้าหากไปเที่ยวด้วยตัวเองเรื่องเหล่านี้เป็นข้อควรระวังที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนออกเที่ยวต่างประเทศ

รถยนต์ส่วนตัวคือทางเลือกหลักในการเดินทาง
จากพฤติกรรมการเดินทางในช่วงกักตัว ผู้คนใช้บริการการเดินทางสาธารณะน้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญเชื้อโรค ซึ่งทำให้เกิดความเคยชินด้านพฤติกรรมการเดินทาง ดังนั้นวิธีการเดินทางจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการจัดทริปเที่ยว การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่าง รถบัสหรือรถไฟ จะน้อยลง ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคม

ดังนั้นในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางจึงเป็นปัจจัยสำคัญ การท่องเที่ยวต่างประเทศจะรูปแบบจากการเดินขนส่งสาธารณะเป็นการเช่ารถยนต์แทน สถานที่ท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่เคยแถวบริเวณเมือง หลังจากจบวิกฤตโควิด การเช่ารถขับเที่ยวชื่นชมชนบทสองข้างทาง แบบ Road trip จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และสำหรับใครที่วางแผน Road trip ขับรถยนต์เที่ยวต่างประเทศ อย่าลืมทำใบขับขี่สากล และทำประกันทางเดินทางประเทศเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทาง

ถ้าใครยังคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถไปชมด้วยตัวเองได้ แนะนำให้เข้าไปดูภาพสวยๆ ของสถานที่แห่งนั้นได้ที่นี่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก ปี 2021

slotXo
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2021, 04:49:30 AM »
SLOTXO สมัครเล่น สล็อต โบนัสใหญ่แตกบ่อย เกมส์สล็อตออนไลน์ เล่นผ่านแอพลิเคชั่นก็สามารถเล่นได้
โบนัสที่ให้ใหญ่ สล็อตออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นก็สามารถเล่นได้ สำหรับท่านที่ต้องการพกความสะดวกติดตัวตลอดเวลา
เราก็มีแอพลิเคชั่นสำหรับทุกเกมส์ให้ท่านโหลดเก็บไว้ในเครื่องเล่นได้ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ โดยไม่กินพื้นที่ของมือถือของคุณ
ให้คุณสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ตัวโปรแกรมเกมส์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เล่นได้ทุกสเป็คมือถือ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่
แล้วความสนุกก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาเล่น สล็อต ต้องเลือกเว็บฯที่มีความมั่นคง มีความเร็ว จริงใจและชัวร์ เราตอบโจทย์ได้สำหรับคอ
สล็อตออนไลน์สล็อต SLOTXOGAME เกมส์สล็อต slot online ที่มีให้เลือกอย่างจุใจกว่า 200 เกมส์
https://www.xosuperslot.com
https://www.xopgth.com/
https://xojoker.com/
https://www.xoautobet.com/

<a href=http://vskamagrav.com/>kamagra and the fda[/url]

<a href=http://vslasixv.com>buy lasix online fast delivery[/url]

<a href=http://gcialisk.com>buy cialis online using paypal[/url]

<a href=https://propeciaset.com>finasteride 1mg tablets for sale[/url]

 

คาสิโนออนไลน์